• Sonoma County Voting

Language Assistance

Language Assistance

California law requires elections officials to provide translated copies of Official Ballots (called “Facsimile Ballots”) to voters in certain precincts where a minimum number of voters who speak languages other than English reside. A Facsimile Ballot is NOT an Official Ballot; it is used to assist voters in marking their choices. DO NOT vote the Facsimile Ballot. Vote and return only your Official Ballot.

If you vote at a polling place, a Facsimile Ballot in the required languages for that precinct will be at the polling place on Election Day. However, if you would like to request a Vote by Mail ballot instead of voting at the polls, you may also request a Facsimile Ballot in one of the languages (required for your precinct) using the application on the back of the cover of this Voter Information Guide.

If you vote by mail, and reside in a precinct with required languages, you may request a Facsimile Ballot in one of those languages be sent to you. To request a Facsimile Ballot in Spanish, Tagalog, Khmer, or Vietnamese: Call (707) 565-6800 or (800) 750-VOTE
OR
Tear off and complete the Vote by Mail application on the back of this County Voter Information Guide, check the box of the language you prefer,
and return it either by:
Mail:(don’t forget to add postage)
Sonoma County Registrar of Voters Office
P.O. Box 11485
Santa Rosa, CA 95406-1485
Email:rov-absentee@sonoma-county.org
Fax: (707) 565-6862

REQUEST FOR FACSIMILE BALLOTS MUST BE RECEIVED BY February 22, 2020.

POLLING PLACES WITH LANGUAGE ASSISTANCE
visit https://sonomacounty.ca.gov/vote after February 18, 2020, to see a list of polling places that offer language assistance with Facsimile Ballots.

ASSISTANCE AT THE POLLS – DID YOU KNOW?
California law allows you to bring up to two individuals of your choice with you to the polls to assist you. However, they may not be your employer or an agent of your union.

IMPORTANT! There are many versions of the ballot in this election! If you go to a different polling place than where you are assigned, you will not be on the Roster of Voters and will be required to vote a Provisional Ballot. Check the back of this County Voter Information Guide for your polling place if you vote at the polls.

ជំនួយភាសា

ច្បាប់រដ្ឋ California តម្រូវឱ្យមន្រ្តីបោះឆ្នោតផ្តល់ជូននូវច្បាប់ចម្លងដែលមានបកប្រែនៃសន្លឹកឆ្នោតជាផ្លូវការ (ដែលហៅថា "សន្លឹកឆ្នោតគំរូ") ទៅឱ្យអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយចំនួនដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតតិចបំផុតដែលនិយាយភាសាក្រៅពីភាសាអង់គ្លេស។ សន្លឹកឆ្នោតគំរូមិនមែនជាសន្លឹកឆ្នោតផ្លូវការឡើយ។ វាត្រូវបានប្រើដើម្បីជួយអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ធ្វើការសម្គាល់ជម្រើសរបស់ពួកគេ។ កុំបោះឆ្នោតលើសន្លឹកឆ្នោតគំរូ។ បោះឆ្នោត ហើយប្រគល់មកតែសន្លឹកឆ្នោតផ្លូវការរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។

ប្រសិនបើអ្នកបោះឆ្នោតនៅកន្លែងបោះឆ្នោត សន្លឹកឆ្នោតគំរូជាភាសាដែលបានតម្រូវសម្រាប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតនោះនឹងមាននៅកន្លែងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោតបោះដោយផ្ញើតាមសំបុត្រជំនួសឱ្យការបោះឆ្នោតនៅឯមណ្ឌលបោះឆ្នោត អ្នកក៏អាចស្នើសុំឱ្យមានសន្លឹកឆ្នោតគំរូជាភាសាណាមួយ (ដែលតម្រូវសម្រាប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់អ្នក) ដោយប្រើពាក្យសុំនៅលើក្របខាងក្រោយនៃសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតនេះ។

ប្រសិនបើអ្នកបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រហើយរស់នៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលមានភាសាដែលត្រូវការ អ្នកអាចស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោតគំរូជាភាសាណាមួយក្នុងចំណោមភាសាទាំងនោះឲ្យផ្ញើទៅអ្នក។ ដើម្បីស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោតគំរូ៖
n ទូរស័ព្ទ (707) 565-6800(800) 750-VOTE

nហែកយកពាក្យសុំការបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រនៅខាងក្រោយក្របនៃសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍នេះ។ គូសក្នុងប្រអប់ភាសាដែលអ្នកចង់បាន ហើយផ្ញើត្រឡប់តាមអ៊ីមែល តាមទូរសារ ឬសំបុត្រទៅ៖
(សូមកុំភ្លេចបិទតែម! )
ការិយាល័យចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតខោនធី Sonoma
P.O. Box 11485
Santa Rosa, CA 95406-1485
ទូរសារ៖ (707) 565-6862
អ៊ីមែលrov-absentee@sonoma-county.org

ការស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោតគំរូ ត្រូវតែបានទទួលត្រឹមថ្ងៃទី
22ខែតុលា ឆ្នាំ 2020

កន្លែងបោះឆ្នោតមានជំនួយភាសា
សូមចូលមើល https://sonomacounty.ca.gov/vote ក្រោយថ្ងៃទី 18 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2020 ដើម្បីមើលបញ្ជីនៃទីកន្លែងបោះឆ្នោតនៅខោនធី Sonoma ដែលផ្តល់ជូនជំនួយផ្នែកភាសាជាមួយសន្លឹកឆ្នោតគំរូ។

ជំនួយផ្សេងទៀត
តើអ្នកដឹងទេ? ច្បាប់រដ្ឋ California អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកយកបុគ្គលរហូតដល់ 2 នាក់តាមជម្រើសរបស់អ្នកជាមួយអ្នកទៅកន្លែងបោះឆ្នោតដើម្បីជួយអ្នក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេអាចមិនមែនជានិយោជក ឬជាភ្នាក់ងារនៃសហជីពរបស់អ្នក។

សំខាន់! មានសន្លឹកឆ្នោតជាច្រើនកំណែ (versions) នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ! ប្រសិនបើអ្នកទៅកន្លែងបោះឆ្នោតផ្សេងពីកន្លែងដែលអ្នកត្រូវបានចាត់តាំង នោះអ្នកនឹងមិនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតទេ ហើយអ្នកនឹងតម្រូវឱ្យបោះឆ្នោតជាសន្លឹកឆ្នោតបណ្តោះអាសន្ន។ ពិនិត្យមើលនៅខាងក្រោយនៃសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍អ្នកបោះឆ្នោតនេះសម្រាប់កន្លែងបោះឆ្នោតរបស់អ្នក។

HỖ TRỢ NGÔN NGỮ

Luật pháp California đòi hỏi các viên chức bầu cử cung cấp các bản sao đã được dịch của Lá Phiếu Chính Thức (gọi là "Bản Sao Lá Phiếu") cho các cử tri ở một số khu vực tuyển cử trong trường hợp một số lượng tối thiểu các cử tri cư trú nói các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Một Bản Sao lá phiếu KHÔNG phải là một Lá Phiếu Chính Thức; nó được sử dụng để hỗ trợ các cử tri trong việc đánh dấu các lựa chọn của họ. KHÔNG bỏ phiếu Bản Sao Lá Phiếu. Chỉ bỏ phiếu và gửi lại LáPhiếu Chính Thức của quý vị..

Nếu quý vị bỏ phiếu tại một nơi bỏ phiếu, sẽ có Bản Sao Lá Phiếu bằng ngôn ngữ theo yêu cầu cho khu vực tuyển cử đó tại nơi bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn yêu cầu một lá phiếu Bỏ Phiếu Bằng Thư thay vì bỏ phiếu tại nơi bỏ phiếu, quý vị cũng có thể yêu cầu một Bản Sao Lá Phiếu bằng một trong những ngôn ngữ (theo yêu cầu cho khu vực tuyển cử của quý vị) bằng cách sử dụng đơn xin trên bìa sau của tập Hướng Dẫn Thông Tin cho Cử Tri này.

Nếu quý vị Bỏ Phiếu Bằng Thư và cư trú trong khu vực tuyển cử với các ngôn ngữ theo yêu cầu, quý vị có thể yêu cầu được gửi đến Bản Sao Lá Phiếu bằng một trong những ngôn ngữ đó. Để yêu cầu một Bản Sao Lá Phiếu:
n Hãy gọi (707) 565-6800 hoặc (800) 750-VOTE
HOẶC
n Tách rời đơn xin Bỏ Phiếu Bằng Thư trên bìa sau của tập Hướng Dẫn này; đánh dấu vào ô ngôn ngữ mà quý vị muốn, và gửi lại qua email, fax hoặc qua đường bưu điện đến: (Đừng quên dán tem!)
Sonoma County Registrar of Voters Office
P.O. Box 11485
Santa Rosa, CA 95406-1485
FAX:(707) 565-6862
Email:rov-absentee@sonoma-county.org

YÊU CẦU BẢN SAO LÁ PHIẾU PHẢI NHẬN ĐƯỢC CHẬM NHẤT VÀO NGÀY 22 THÁNG HAI, 2020.

NƠI BỎ PHIẾU CÓ HỖ TRỢ NGÔN NGỮ
Truy cập https://sonomacounty.ca.gov/vote sau ngày 18 tháng Hai, 2020 để xem danh sách những nơi bỏ phiếu của Quận Sonoma có hỗ trợ ngôn ngữ với Bản Sao Lá Phiếu.

HỖ TRỢ KHÁC
Quý vị có đã biết? Luật California cho phép quý vị dẫn theo tối đa 2 người mà quý vị chọn đến nơi bỏ phiếu để hỗ trợ quý vị. Tuy nhiên, họ không thể là chủ hãng của quý vị hoặc người đại diện cho nghiệp đoàn của quý vị.

QUAN TRỌNG! Có nhiều phiên bản lá phiếu trong cuộc bầu cử này! Nếu quý vị đến một nơi bỏ phiếu khác mà không phải là nơi mà quý vị được chỉ định, quý vị sẽ không có tên trên Danh Sách Cử Tri và sẽ được yêu cầu bỏ phiếu Lá Phiếu Tạm Thời. Hãy xem mặt sau của tập Hướng Dẫn Thông Tin cho Cử Tri này để biết nơi bỏ phiếu của quý vị.

ASISTENCIA DE IDIOMA

La ley del estado de California requiere que los funcionarios electorales proporcionen copias traducidas de las boletas electorales oficiales (llamadas "copias de la boleta electoral") a los votantes en ciertos recintos electorales donde reside un número mínimo de votantes que hablan otros idiomas diferentes al inglés. Una copia de la boleta electoral NO es una boleta electoral oficial; se utiliza para ayudar a los electores a marcar su decisión. NO vote en la copia de la boleta electoral. Vote y entregue solo su boleta electoral oficial.

Si vota en un lugar de votación, el día de las elecciones encontrará en el lugar de votación una copia de la boleta electoral en todos los idiomas requeridos en ese recinto electoral. Sin embargo, si desea solicitar una boleta electoral para voto por correo en lugar de votar en los lugares de votación, también puede solicitar una copia de la boleta electoral en uno de los idiomas (requeridos en su recinto electoral) mediante la solicitud en la contraportada de esta Guía oficial de información para el votante.

Si vota por correo y vive en un recinto electoral para el que se requieran ciertos idiomas, puede solicitar que se le envíe una copia de la boleta electoral en uno de esos idiomas. Para solicitar una copia de la boleta electoral:
Llame al (707) 565-6800 o al (800) 750-VOTE
Desprenda la solicitud de voto por correo en la contraportada de esta Guía, marque la casilla del idioma de su preferencia y envíela por correo electrónico, fax o correo postal a: (¡No olvide la estampilla postal!)
Sonoma County Registrar of Voters Office
P.O. Box 11485
Santa Rosa, CA 95406-1485
FAX:(707) 565-6862
Correo electrónico:rov-absentee@sonoma-county.org

LAS SOLICITUDES DE COPIAS DE LA BOLETA ELECTORAL SE DEBEN RECIBIR A MÁS TARDAR EL 22 DE FEBRERO DE 2020.

LUGARES DE VOTACIÓN CON ASISTENCIA DE IDIOMAS
Visite https://sonomacounty.ca.gov/vote después del 18 de febrero de 2020 para ver la lista de los lugares de votación en el condado de Sonoma que ofrecen asistencia de idiomas con copias de la boleta electoral.

OTRA ASISTENCIA
¿Sabía que la ley de California le permite llevar hasta 2 personas de su elección para ayudarle en los lugares de votación? Sin embargo, no pueden ser ni su empleador ni un representante de su sindicato.

¡IMPORTANTE! ¡En esta elección hay muchas versiones de la boleta electoral! Si acude a un lugar de votación distinto al que le fue asignado, no aparecerá en la Lista de votantes y se le solicitará que vote en una boleta electoral provisional. Consulte el reverso de esta Guía oficial de información para el votante para conocer su lugar de votación.

TULONG SA WIKA

Ang batas ng California ay nag-aatas sa mga opisyal ng halalan na magkaloob ng mga isinaling kopya ng Mga Opisyal na Balota (tinatawag na “Mga Pagksimileng Balota”) sa mga botante sa mga partikular na presinto kung saan ang isang pinakamababang bilang ng mga botante na nagsasalita ng mga wikang iba sa Ingles ay naninirahan. Ang isang Paksimileng balota ay HINDI isang Opisyal na Balota; ito ay ginagamit upang tulungan ang mga botante sa pagmarka sa kanilang mga pinili. HUWAG botohan ang Paksimileng Balota. Botohan at ibalik ang iyong Opisyal na Balota lamang.

Kung bumoboto ka sa isang lugar ng botohan, ang isang Paksimileng Balota sa mga iniaatas na wika para sa presintong iyon ay matatagpuan sa lugar ng botohan sa Araw ng Halalan. Gayunman, kung gusto mong humiling ng isang balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo sa halip na bumoto sa mga botohan, maaari ka ring humiling ng isang Paksimileng Balota sa isa sa mga wika (na iniaatas para sa iyong presinto) gamit ang aplikasyon sa panlikod na pabalat nitong Patnubay na Impormasyon para sa Botante.

Kung ikaw ay Bumoboto sa Pamamagitan ng Koreo at naninirahan sa isang presintong may mga iniaatas na wika, maaari kang humiling na ipadala sa iyo ang isang Paksimileng Balota sa isa sa mga wikang iyon. Upang humiling ng isang Paksimileng Balota:
Tumawag sa (707) 565-6800 o (800) 750-VOTE
Tanggalin ang aplikasyon para sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo sa panlikod na pabalat ng Patnubay na ito; lagyan ng tsek ang kahon ng wikang gusto mo, at ibalik sa pamamagitan ng koreo, fax o koreo sa: (Huwag kalimutang maglagay ng selyo!)
Sonoma County Registrar of Voters Office
P.O. Box 11485
Santa Rosa, CA 95406-1485
FAX:(707) 565-6862
Email:rov-absentee@sonoma-county.org

ANG MGA KAHILINGAN PARA SA MGA PAKSIMILENG BALOTA AY DAPAT MATANGGAP BAGO LUMAMPAS ANG PEBRERO 22, 2020.

MGA LUGAR NG BOTOHAN NA MAY TULONG SA WIKA
Bisitahin ang https://sonomacounty.ca.gov/vote pagkaraan ng Pebrero 18, 2020, upang makita ang isang listahan ng mga lugar ng botohan ng County ng Sonoma na nag-aalay ng tulong sa wika na may Mga Paksimileng Balota.

IBANG TULONG
Alam mo ba? Ang batas ng California ay nagpapahintulot sa iyo na magsama sa mga botohan ng hanggang 2 taong pinili mo upang tulungan ka. Gayunman, sila ay hindi maaaring ang iyong pinagtatrabahuhan o isang ahente ng iyong unyon.

MAHALAGA! Maraming bersyon ng balota sa halalang ito! Kung pupunta ka sa isang lugar ng botohan na iba sa itinalaga sa iyo, hindi mo makikita ang iyong pangalan sa Listahan ng mga Botante at aatasan kang botohan ang isang Pansamantalang Balota. Lagyan ng tsek ang likod nitong Patnubay na Impormasyon para sa Botante para sa iyong lugar na Botohan.

ASSISTÊNCIA LINGUÍSTICA

As leis da Califórnia exigem que os servidores públicos eleitorais providenciem cópias traduzidas de Cédulas eleitorais oficiais (chamadas de "Cédulas eleitorais fac-símile") aos eleitores nas áreas em que há um número mínimo de eleitores que falam idiomas além do inglês. As Cédulas eleitorais fac-símile NÃO são Cédulas eleitorais oficiais. Elas são usadas para auxiliar os eleitores na votação. NÃO USE as Cédulas eleitorais fac-símile para votar. Assinale seu voto e entregue somente a Cédula eleitoral oficial.

Caso você vote em uma seção eleitoral, Cédulas eleitorais fac-símiles nos idiomas necessários naquela área estarão disponíveis na seção eleitoral durante a Votação. No entanto, caso você queira solicitar uma Cédula de voto por correspondência em vez de votar nas seções, você também pode solicitar uma Cédula eleitoral fac-símile em um dos idiomas (necessários em sua área) usando o formulário na contracapa deste Guia de informações do eleitor.

Se você vota por correio e reside em uma área com os idiomas necessários, você pode solicitar que uma Cédula eleitoral fac-símile seja enviada para você em um desses idiomas. Para solicitar uma Cédula eleitoral fac-símile em espanhol, tagalo, khmer ou vietnamita:
n Ligue para (707) 565-6800 ou (800) 750-VOTE
Destaque e preencha o formulário de Voto por correspondência no verso deste Guia de informações do eleitor do condado, assinale a opção do idioma de sua preferência, e envie-o por: Correio: (não se esqueça de incluir os selos para postagem)
Sonoma County Registrar of Voters Office
P.O. Box 11485
Santa Rosa, CA 95406-1485
E-mail:rov-absentee@sonoma-county.org
Fax:(707) 565-6862

AS SOLICITAÇÕES DE CÉDULAS ELEITORAIS FAC-SÍMILES DEVEM SER RECEBIDAS ATÉ 22 de fevereiro de 2020.

SEÇÕES ELEITORAIS COM ASSISTÊNCIA LINGUÍSTICA
acesse https://sonomacounty.ca.gov/vote após 18 de fevereiro de 2020 para obter uma lista de seções eleitorais que oferecem assistência linguística com Cédulas eleitorais fac-símile.

ASSISTÊNCIA NAS SEÇÕES – VOCÊ SABIA?
As leis da Califórnia permitem que você traga até duas pessoas de sua escolha para ajudá-lo nas seções. No entanto, elas não devem ser seu empregador ou um agente de seu sindicato.

IMPORTANTE! Há diversas versões de cédulas eleitorais nesta eleição! Se você se apresentar a uma seção eleitoral diferente da sua seção, você não estará na lista de eleitores e terá de votar em uma Cédula eleitoral provisória. Procure sua seção eleitoral no verso deste Guia de informações do eleitor do condado se você vota presencialmente.

Contact Information

Deva Marie Proto

County Clerk-Recorder-Assessor-Registrar of Voters

Business Hours
Monday – Friday
8:00 AM – 12:00 PM

Temporary Limited Hours

Addresses

Registrar of Voters

435 Fiscal Drive

Santa Rosa, CA 95403
38.4657357, -122.7251823
Mailing Address
PO Box 11485
Santa Rosa, CA 95406-1485
Follow Us
California Online Voter Registration
Check Your Voter Status Online 219x73

Vote by Mail Forms

Download Forms